Formularz został wyłączony!
Formularz został przeniesiony do archiwum
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Autopromocja:
Podoba Ci się sposób w jaki przeprowadzane są zgłoszenia?
Stwórz własny formularz i zbieraj zgłoszenia za darmo na www.zgloszenia24.pl
Kurs kierowników wypoczynku 2017

Kurs kierowników wypoczynku

Termin:

13.05.2017

Miejsce:

Budynek Komendy Hufca ZHP Katowice, ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

 

Cena:

80 zł* (wędrownicy i instruktorzy z Hufca ZHP Katowice)

100 zł (wędrownicy i instruktorzy z innych hufców)

120 zł (osoby niezrzeszone)

*cena obowiązuje przy zgłoszeniu do 16.04, po tym terminie +10 zł

Cena obejmuje:

  •  udział w wykładach,
  • bufet kawowy, dostęp do kuchni,
  • wystawienie zaświadczeń ukończenia kursu

Cena nie obejmuje:

  • zakwaterowania w czasie kursu,
  • wyżywienia w czasie kursu

Warunki uczestnictwa w kursie:

Kurs może ukończyć każda osoba legitymująca się minimum trzyletnim stażem pracy oświatowej, edukacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej.

Osoby biorące udział w szkoleniu podpisują oświadczenie o tym, że posiadają stosowne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach (100% frekwencji).

Płatności:

Wpłata całej kwoty do dnia 22.05 przelewem na konto Hufca ZHP Katowice:

BOŚ Bank 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001

tytuł przelewu: imię, nazwisko- kurs kierowników

Kontakt:

Dodatkowych informacji udziela

dh. Klaudia Furgała 

furgala.klaudia@zhp.net.pl

Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 15
Brak wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 15 / 15
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2017-04-22 20:00
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Obowiązuje unikalny adres email
- oznacza to, że na dany adres email możesz oddać tylko jedno zgłoszenie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Imię , Nazwisko , PESEL , Ulica , Kod pocztowy , Miasto , Jednostka ,